Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Thứ tư - 15/01/2020 10:39
Ngày 10/01/2020, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí trong chi uỷ; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng, ban, tổ chuyên môn, cùng toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của viên chức, lao động và Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2019, trong điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do chuyển đổi sang cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng toàn Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể:

Về hoạt động khoa học và công nghệ: Trong năm 2019, Trung tâm đã tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 2 nhiệm vụ thuộc Quỹ Nafosed, 7 đề tài cấp Thành phố, 2 đề tài cấp tỉnh, 40 nhiệm vụ cấp cơ sở trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, vi sinh, thực vật, y dược, môi trường, thực phẩm, động vật, vật liệu và nano và 2 nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Nghiệm thu 01 dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (Dự án First) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Có 78 công trình khoa học được đăng trong tạp chí và tham gia báo cáo tại hội nghị - hội thảo khoa học trong nước, 22 công trình khoa học được đăng trong tạp chí khoa học và tham gia hội nghị - hội thảo khoa học quốc tế. Có 01 tiến bộ khoa học kỹ thuật “ Quy trình nhân giống cây sâm Cau bằng phương pháp phôi Soma” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Trung tâm được cấp 01 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; 2 chứng nhận đăng ký nhãn hiệu BC NUTRI, BIONEMA; đăng ký bảo hộ 6 giống lan mới. Về thương mại hóa sản phẩm, đã đăng ký sản phẩm BIONEMA 800WP; đưa vào thương mai hóa sản phẩm nước uống bổ dưỡng sâm Ngọc Linh.

Về tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện và hợp tác quốc tế: Đã tổ chức thành công 08 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, 12 cuộc seminar; tham gia 08 cuộc hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ. Thực hiện ký thỏa thuận hợp tác với 05 đối tác trong và ngoài nước về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Đã cử 59 CBVC tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; tổ chức 09 lớp đào tạo, tập huấn tại cơ quan ; cử 16 lượt CBVC tham gia hội thảo tại các nước Vương quốc Anh; Thái Lan; Úc và Newzealand; Cộng hòa Séc; Đài Loan. Cử đi đào tạo tiến sĩ nước ngoài cho 03 trường hợp, cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài cho 02 trường hợp.

Công tác hành chính - quản trị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác tài chính luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước. Trung tâm cũng đã rà soát, ban hành mới Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế quản lý sử dụng phần mềm quản lý văn bản; Quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Quy chế mua sắm, tiếp nhận, quản lý sử dụng tài sản công…; để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công việc.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Năm 2019, toàn Trung tâm có 156 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 28 cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 15 phòng, ban, tổ đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến". Trung tâm được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 07 tập thể và 45 cá nhân được đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Trung tâm đã tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 và trao tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của các phòng, ban, tổ chuyên môn và của toàn thể viên chức, lao động trong Trung tâm. Đồng chí đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp có tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các đơn vị đối với các báo cáo trình bày tại Hội nghị; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để toàn thể viên chức, người lao động cần nghiêm túc nhìn nhận để kịp thời khắc phục.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm cần tập trung thực hiện, cụ thể là:
1. Về hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016 - 2020. Các phòng, tổ chuyên môn phấn đấu số lượng đề tài cấp thành phố, đề tài ứng dụng trong thực tế có sự gia tăng so với năm 2019; nội dung nghiên cứu phải hướng tới tạo ra các sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa cao. Các phòng, tổ chuyên môn tăng cường việc giao lưu, tìm hiểu thị trường; phối hợp, hợp tác tốt với doanh nghiệp để hoàn thiện các sản phẩm công nghệ tiềm năng, mũi nhọn của Trung tâm. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng máy móc, thiết bị khoa học, vật tư, hoá chất để nâng hiệu quả sử dụng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa Khu nuôi động vật thí nghiệm vào hoạt động trong năm 2020.
2. Về công tác tổ chức, cán bộ: Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, của từng phòng, ban, tổ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Trung tâm. Nghiên cứu đề xuất cơ chế thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đối với viên chức ở nước ngoài theo hướng mời chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy tại Việt Nam. Đồng thời tiếp tục việc hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án nâng cấp Trung tâm thành Trung tâm Công nghệ Sinh học cấp quốc gia...
3. Về hoạt động sản xuất, dịch vụ: Triển khai việc xây dựng danh mục dịch vụ, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để phục vụ quá trình sản xuất, tổ chức các hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ. Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu về năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của đơn vị trên website Trung tâm nhằm tìm kiếm sự đặt hàng của doanh nghiệp để giải quyết yêu cầu của sản xuất. Xây dựng khung định mức tiêu hao vật tư, nhân công, khấu hao tài sản cố định, tiêu thức phân bổ công cụ, dụng cụ để làm cơ sở quản lý, giám sát và xác định chi phí; xác định khung giá dịch vụ để làm cơ sở ký kết, quản lý hợp đồng. Việc giao kế hoạch về hoạt động sản xuất, dịch vụ năm 2020 đối với các phòng, tổ chuyên môn cần phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể về doanh thu, lợi nhuận.
4. Các mặt công tác khác: Triển khai mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào một số hoạt động quản lý; áp dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính. Tiếp tục khai thác sử dụng server để lưu trữ, chia sẽ dữ liệu về thông tin khoa học và công nghệ, bài báo khoa học,…
Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2020./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
p1

TS. Nguyễn Đăng Quân - Phó Giám đốc thường trực, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
 
p2

Đ/c Nguyễn Thị Kim Xoàng - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo công khai tài chính
 
p3

TS. Hà Thị Loan - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
 
p4

Đ/c Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
 
p5

PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
p6

PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, trao tặng Giấy khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay999
  • Tháng hiện tại221,573
  • Lượt truy cập:20976366
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây