Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thứ hai - 15/01/2018 16:17
Sáng ngày 10/01/2018, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí trong cấp uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn; lãnh đạo các phòng, ban, tổ chuyên môn, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến của viên chức, lao động và Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017.

Các báo cáo đều đã khẳng định, bên cạnh một số thuận lợi, năm 2017 Trung tâm vẫn còn gặp không ít những khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện cụ thể trên các mặt công tác như sau:

Về hoạt động khoa học và công nghệ: Trong năm 2017, đã triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 03 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài cấp tỉnh - thành phố và 44 đề tài cấp cơ sở. Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển hoa kiểng, Chương trình phát triển rau an toàn của Thành phố. Đã giới thiệu 2 sản phẩm mới ra thị trường là: Khay nuôi cấy dùng để sản xuất xenluloza vi sinh và Môi trường nuôi cấy BC Nutri dùng trong nuôi cấy vi khuẩn; đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn 4 đối tượng sở hữu trí tuệ; Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ 6 giống Lan lai. Năm 2017, cũng tiếp tục ghi nhận những cố gắng của đội ngũ cán bộ khoa học của Trung tâm, đó là có 39 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí và tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước.

Về tổ chức các hội nghị, hội thảo và hợp tác quốc tế: Đã tổ chức thành công 08 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, trong đó nổi bật là Hội thảo “Ứng dụng thành tựu KHCN để phát triển Nông nghiệp Thành phố trở thành Trung tâm giống cây trồng đáp ứng nhu cầu của nông nghiệp các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ”. Năm 2017, Trung tâm đã tham gia 12 cuộc hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ. Đã tổ chức tiếp đón chu đáo, hiệu quả 31 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Trung tâm.

Về công tác đào tạo: Đã xây dựng kế hoạch đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ về công nghệ sinh học giai đoạn 2016 – 2020. Đã cử 20 lượt cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở trong nước; cử 01 cán bộ đi đào tạo ngắn hạn ở Hàn Quốc; 04 cán bộ tham gia tập huấn về nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, công tác tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm (04 lớp) cũng được triển khai thực hiện tốt và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Công tác hành chính quản trị, tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác tài chính luôn đảm bảo cho các hoạt động của Trung tâm, chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước. Trung tâm cũng đã rà soát để sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy chế để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công việc.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Năm 2017, toàn Trung tâm có 147 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”,  25 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; có 05 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và 03 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2017, Trung tâm được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; có 07 tập thể nhỏ và 70 cá nhân được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác xây dựng Đề án nâng cấp Trung tâm, xây dựng phương án tự chủ tài chính còn chậm so với yêu cầu của cơ quan quản lý; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế so với yêu cầu đề ra; việc triển khai các gói thầu mua vật tư hóa chất cũng còn chậm trễ do một số khách quan; công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ chưa có biến chuyển lớn; chưa có những giải pháp hữu hiệu để khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở sở vật chất nhằm tăng cường nguồn thu sự nghiệp; việc duy trì, chấp hành nội quy cơ quan, kỷ luật lao động chưa thật sự đồng đều trong toàn thể VCLĐ, còn bộc lộ sơ hở, chủ quan, thiếu cảnh giác.

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Kết luận tại Hội nghị, TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của các phòng, ban, tổ chuyên môn và của toàn thể viên chức, lao động trong Trung tâm. Đồng chí đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và có tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các đơn vị đối với các báo cáo trình bày tại Hội nghị; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để toàn thể viên chức, người lao động cần nghiêm túc nhìn nhận để kịp thời khắc phục.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm cần tập trung thực hiện, cụ thể là:

1. Về hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm của Thành phố như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển rau an toàn, Chương trình phát triển hoa kiểng. Bên cạnh đó, cần tích cực đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội tại các địa phương trong khu vực, đặc biệt là nhiệm vụ nghiên cứu tạo giống cây trồng, giống vật nuôi đáp ứng nhu cầu của nông nghiệp các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Trong triển khai hoạt động nghiên cứu cần thực hiện các biện pháp để sử dụng vật tư, hoá chất được tiết kiệm, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ khoa học của Trung tâm nỗ lực phấn đấu để năm 2018 tiếp tục có nhiều bài báo, công trình được đăng tải trên các tạp chí và tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học.

2. Công tác tổ chức - cán bộ: Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án nâng cấp Trung tâm thành Trung tâm Công nghệ Sinh học cấp quốc gia; hoàn thiện phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm, nghiên cứu thành lập mới một số phòng nghiên cứu. Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở tuyển dụng, sắp xếp, bố trí viên chức. Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác cán bộ, nhất là trong công tác đào tạo cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong đó chú trọng công tác đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

3. Về hợp tác trong nước và quốc tế: Tăng cường đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Thực hiện hợp tác có chiều sâu đối với các đối tác quan trọng trong nước; mở rộng hoạt động phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học nhằm giải quyết các vấn đề từ thực tiễn của Thành phố, của khu vực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển sản phẩm.

4. Về công tác thương mại hoá và phát triển sản phẩm: Trong năm 2018, phấn đấu công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật mới; đăng ký vào danh mục được phép lưu hành 4 chế phẩm sinh học, đăng ký bảo hộ 7 đối tượng sở hữu công nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, dịch vụ, qua đó gia tăng nguồn thu sự nghiệp để có điều kiện nâng dần mức chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức, lao động của Trung tâm.

5. Về các mặt công tác khác: Tăng cường các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng đối với viên chức, lao động để tạo sự an tâm, sự đoàn kết, gắn bó trong công tác. Kịp thời hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do cấp trên phát động; đồng thời chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua của Trung tâm với những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, quyền lợi của viên chức, lao động; cơ quan cùng với Công đoàn Trung tâm có biện pháp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho VCLĐ ngày càng tốt hơn.

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể viên chức, lao động dự hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm đã tổ chức lễ chia tay TS. Nguyễn Quốc Bình - chuyên gia khoa học của Trung tâm, để ghi nhận và tri ân những cống hiến, đóng góp của TS. Nguyễn Quốc Bình vào quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2004 – 2017./.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
ndq
TS. Nguyễn Đăng Quân - Phó Giám đốc Trung tâm, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 
nqh
Đ/c Ngô Quang Hòa - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo công khai tài chính
 
htl
TS. Hà Thị Loan - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
 
lvn
Đ/c Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân
 
dhx
TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
traobk
TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017
 
nqb

TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, trao tặng hoa và quà lưu niệm cho TS. Nguyễn Quốc Bình

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng HCQT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,676
  • Tháng hiện tại188,664
  • Lượt truy cập:20943457
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây