Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt loại tốt trở lên

Thứ năm - 13/02/2020 08:10
Thực hiện Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện đạt được 9 chỉ tiêu cụ thể:
1. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (ParIndex) năm 2020 của Sở đạt từ loại Tốt trở lên.
2.  Mỗi phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có ít nhất một sáng kiến, giải pháp hiệu quả về nâng cao văn hóa công vụ, cải thiện tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết yêu cầu với cá nhân, tổ chức. Phấn đấu mỗi công chức, viên chức có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả so kế hoạch được giao. 100% đơn vị trực thuộc có cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.
3. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn trong từng lĩnh vực đạt 100%. Giải quyết 70% trên tổng hồ sơ của các thủ tục hành chính có đủ điều kiện, phát sinh hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tiếp nhận và trả kết quả 10% trên tổng hồ sơ của các thủ tục hành chính có đủ điều kiện, phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, tổ chức theo quy định. Xử lý nghiêm các bộ phận, cá nhân có liên quan không thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.
4. 100% bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và công khai kết quả đánh giá khảo sát hàng tháng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc để cá nhân, tổ chức giám sát. Mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 (bằng phiếu khảo sát) cao hơn năm 2019 và đạt từ 98% trở lên.
5. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước, 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cá nhân, tổ chức phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, đúng quy định và công khai kết quả xử lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc để cá nhân, tổ chức giám sát.
6. Chủ động triển khai các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành để đồng bộ nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh theo từng lĩnh vực, phạm vi quản lý ngành được phân công.
7. 100% các văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan các cấp (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật và những văn bản phải trao đổi giấy theo quy định) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.
8. Thực hiện tốt công tác về kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy trong từng nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc; thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.
9. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất trên 50% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu của từng bộ phận trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; kiểm tra thái độ ứng xử của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngành đề ra các nội dung, giải pháp về thực hiện 6 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao đội ngũ công chức – viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính), cụ thể:
- Thường xuyên rà soát, đánh giá tính khả thi các văn bản quy phạm pháp luật là các cơ chế, chính sách của ngành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của văn bản Trung ương và văn bản của Thành phố, nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ngoại thành.
- Rà soát, trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính; có giải pháp sáng tạo niêm yết, công khai 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của Sở và đơn vị trực thuộc, hướng tới sự đơn giản, dễ hiểu, đầy đủ thông tin, thuận tiện để phục vụ người dân, doanh nghiệp; công khai, niêm yết thủ tục hành chính kết nối với cổng “Một cửa điện tử” thành phố tại Sở và các đơn vị trực thuộc. Có các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch đã đề ra; trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính theo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố quy định.
- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị trực thuộc gắn công tác cải cách tổ chức bộ máy với ủy quyền, phân cấp cho từng đơn vị. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của ngành; giảm tối thiểu 2,5% biên chế được giao so với năm 2015; đẩy mạnh rà soát và kiểm tra việc thực hiện nghỉ 2 tuyển 1.
- Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài; nghiên cứu các giải pháp khuyến khích công chức, viên chức chủ động nâng cao trình độ; đảm bảo 100% công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn về ngạch, chức danh, chức vụ. Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc khi Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Triển khai, giám sát việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và đơn vị nghiên cứu khoa học theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tiếp tục triển khai các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành như phần mềm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bản đồ số hóa vùng sản xuất rau an toàn - hoa cây kiểng, phần mềm theo dõi tổ hợp tác, làng nghề và hợp tác xã nông nghiệp; phần mềm theo dõi việc thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị… để tích hợp với Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Nguồn tin: www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,639
  • Tháng hiện tại126,801
  • Lượt truy cập:21530366
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây