Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh

http://www.hcmbiotech.com.vn


Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ngày 11/12/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5718/QĐ-UBND về Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 ...
Ngày 11/12/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5718/QĐ-UBND về Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động sở hữu trí tuệ qua các giai đoạn xác lập, khai thác và bảo vệ quyền nhằm tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố; gia tăng số lượng và chất lượng tài sản trí tuệ mới của các chủ thể trên địa bàn Thành phố, góp phần cải thiện các chỉ số sở hữu trí tuệ trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và đưa Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, Chương trình cũng nhằm hỗ trợ các chủ thể tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể như: (1) Số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể trên địa bàn Thành phố tăng trung bình 12% - 15% mỗi năm; (2) Số lượng đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng của các chủ thể trên địa bàn Thành phố tăng trung bình 12% - 14% mỗi năm, đưa Thành phố trở thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng hàng đầu của cả nước; (3) Số lượng tài sản trí tuệ hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được chuyển giao và thương mại hóa đạt 10% - 15%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Cụ thể, hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, huấn luyện từ cơ bản đến chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước, thông qua việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới là kết quả được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố; nhãn hiệu cho các sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới, nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của Thành phố và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của Thành phố và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

Bên cạnh đó Thành phố cũng đề ra giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phát triển, nâng cao năng lực chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây