Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

Thứ ba - 02/08/2022 08:14

Ngày 27/7/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận – huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa các sở, ban, ngành (gọi tắt là sở, ban, ngành) thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận – huyện (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Về đối tượng áp dụng, Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế yêu cầu tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao; đảm bảo các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; đảm bảo việc phối hợp thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, đoàn kết, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc cung cấp thông tin và thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định.

Đồng thời phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì nhiệm vụ phối hợp phải chịu trách nhiệm xuyên suốt, đến cùng về chất lượng và tiến độ tham mưu nhiệm vụ đó và đảm bảo tuân thủ đúng quy định; không được đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp cơ quan, đơn vị có liên quan không phối hợp theo đề nghị hoặc có những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền thì cơ quan, đơn vị chủ trì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bằng văn bản để xem xét, quyết định.

Cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung cần lấy ý kiến, gửi đầy đủ hồ sơ; nêu rõ chính kiến và thẩm quyền ban hành khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trả lời đầy đủ, có chính kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì.

Đảm bảo tuân thủ thời hạn trả lời ý kiến theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Các cơ quan được đề nghị phối hợp phải thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Có 6 nội dung phối hợp chính, đó là: 1) Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; 2) Triền khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đã được duyệt; 3) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xử lý theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch còn chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; 4) Trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 5) Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình, Kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; 6) Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu thực hiên công tác quản lý nhà nước theo quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thực tế đặt ra trong quá trình quản lý nhà nước về ngành, lïnh vuc và các vấn đề do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp này sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay3,001
  • Tháng hiện tại135,819
  • Lượt truy cập:21539384
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây