Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2022 - 2027

Thứ năm - 06/10/2022 08:56

Ngày 08/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định số 2679/QĐ-UBND về ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục xây dựng, cơ cấu lại đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đảm bảo sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với từng vị trí việc làm được phê duyệt; nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Bên cạnh đó là thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương. Thực hiện việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ…

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Thành phố triển khai thực hiện phê duyệt 100% danh mục vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Thành phố đến quận, huyện, thành phố Thủ Đức; cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo ít nhất 95% đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và bảo đảm đúng người, đúng việc.

Đến năm 2027, Thành phố xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; phấn đấu ít nhất 95% đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong đó phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2027 có ít nhất 20% số lượng lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm mới thông qua hình thức thi tuyển; đảm bảo ít nhất 90% cán bộ, công chức và ít nhất 70% viên chức quản lý thực hiện trao đổi hoàn toàn lượng công việc trên môi trường mạng.

Đề án này được thực hiện tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thuộc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các Hội có tính chất đặc thù và các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng thực hiện của Đề án là cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; viên chức, người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; thuộc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là: 1) Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ; 2) Đẩy mạnh phân cấp quản lý; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 3) Thực hiện các quy định về vị trí việc làm; 4) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 5) Xây dựng và hoàn thiện quy định về điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương; 6) Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; 7) Thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch lãnh đạo, quản lý; 8) Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố; 9) Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 10) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ.

Về thời gian thực hiện, Đề án được triển khai chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Đề án được phê duyệt; việc sơ kết sẽ được thực hiện sau 03 năm thực hiện Đề án, chậm nhất ngày 31/12/2025. Báo cáo tổng kết Đề án được thực hiện trước ngày 31/12/2027.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay8,196
  • Tháng hiện tại433,581
  • Lượt truy cập:20476339
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây